ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις|

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... Περισσότερα → ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση χώρων πρασίνου

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ  ... Περισσότερα → Συντήρηση χώρων πρασίνου

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 983Θ αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1989-90 του αγροκτήματος Μονοπήγαδου, στην Κοινότητα Αγίου Αντωνίου του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 5.068,90 τ.μ., όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Μάιος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ…Ξ-Ο-Α, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα → Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 983Θ αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1989-90 του αγροκτήματος Μονοπήγαδου, στην Κοινότητα Αγίου Αντωνίου του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 5.068,90 τ.μ., όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Μάιος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ…Ξ-Ο-Α, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ... Περισσότερα → Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙKΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ.... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙKΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 1482 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1957 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής, στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 10.015,22 τ.μ., υπό τα στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 … Κ29-Κ30-Κ1, όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Οκτώβριος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 1482 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1957 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής, στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 10.015,22 τ.μ., υπό τα στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 … Κ29-Κ30-Κ1, όπως οριοθετείται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Οκτώβριος 2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για ανάπτυξη μονάδας για κτηνοτροφία και για οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β στη θέση “Βλάχος” Τριλόφου Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις|

Τεύχη δημοπράτησης... Περισσότερα → Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β στη θέση “Βλάχος” Τριλόφου Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ signed ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ signed ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

404-2020  ... Περισσότερα → ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Close Search Window