Αποφάσεις / Κανονισμοί

Νοέ
30
2018

11_2018 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (1)

12_2018 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ_ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΘ

Νοέ
30
2018

13_2018 ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 1483

Νοέ
12
2018

14-2018

Οκτ
22
2018

40-2018 ΜΠΕ Περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ΘΕΡΜΗΣ

41-2018 ΜΠΕ αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων

42-2018 Καθορισμό Χρήσης Γης σε τμήματα των αγροτεμαχίων υπ’ αριθμ. 106 και 983

 

Οκτ
4
2018

10_2018 _ΑΛΛΑΓΗ_ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ_ΟΔΟΥ

Οκτ
3
2018

12_2018_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(1)

Σεπ
18
2018

37-2018 Καθορισμός θέσεων στάσης, στάθμευσης, επιβίβασης & αποβίβασης επιβατών («πιάτσες») ταξί

38-2018 Σύσταση αναγκαστικής δουλείας διόδου υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με KAEK 190432303009

39-2018 Τροποποίηση της με αριθμό 32-2018 απόφασης της ΕΠΖ και της αριθ. 327-2018 ΔΣ

Σεπ
18
2018

36-2018

Σεπ
18
2018

34-2018

35-2018

Σεπ
10
2018

14-2018 Περί χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για το κατάστημα του Π. Κ

15-2018 Εξειδίκευση χρήσεων γης σε περιοχές αμιγούς κατοικίας

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης