Αποφάσεις / Κανονισμοί

Ιαν
18
2018

1-2018 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2017

2-2018 Σύσταση παραγματικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού

3-2018 Σύσταση αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού

4-2018 Πρόταση σύνταξης Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής 

5-2018 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου για ανέγερση μνημείου

 

Ιαν
18
2018

1-2018 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΕΜΗ 2018

2-2018 Επέκταση Δημοτικής Συγκοινωνίας

Δεκ
22
2017


 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 2017 Γνωμοδότηση για την επέκταση Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 20 2017 Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων

Δεκ
22
2017

29-2017 Xωρική μεταβολή των υπάριθμ. 14και 16 τεμ. του ο.τ.16 αγρόκτημα Ν Ρυσίου.

30-2017 Τσιμεντόστρωση πεζόδρομου στη Δ.Κ

31-2017 Τεχνική περιγραφή έργων βελτίωσης σύνδεσης οικ. 01ν του ο.τ. 176α με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο

32-2017 Προσθήκη στον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων Δ. Θέμης

Δεκ
11
2017

ΑΠΟΦΑΣΗ_3_2017_ΕΠΕΚΤΑΣΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ_ΣΥΓΛΟΙΝΩΝΙΑΣ_ΔΗΜΟΥ_ΘΕΡΜΗΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ-1 ΑΠΟΦΑΣΗ_4_2017_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΔΙΚΤΥΟΥ_ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ_5_2017_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΚΑΔΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ_ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ_6_2017_ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ_ΠΑΛΑΙΑΣ_ΟΙΚΙΑΣ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ


Δεκ
11
2017

ΑΠΟΦΑΣΗ_6_2017 Επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης

Δεκ
6
2017

26-2017 Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

27-2017 Τροποποίηση του Π. Δ/τος της 6.6.2000 (ΦΕΚ 428/Δ/12.7.2000) περί “έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμήματος οικισμού Θέρμης” ως συμπλήρωση της “Μελέτης προσαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Θέρμης και Τριαδίου της Δ. Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης στο Ν.4269/2014 και στις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Ε. Θέρμης”.

28-2017 Γνωμοδότηση για την έγκριση θέσεων (χωροθέτηση) υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής.

Νοέ
24
2017

10-2017 Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της Α.Ε. Λατομεία

11-2017 Ψήφισμα διαμαρτυρίας

Νοέ
21
2017

24-2017 Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων πλατείας Παραμάνα

25-2017 Καθορισμός θέσεων κενωθέντων περιπτέρων – Δημόσια κλήρωση – Καθορισμός χρόνου παραχώρησης

Οκτ
24
2017

27-2017 Λήψη απόφασης για ίδρυση 2ου Δημοτικού Σχολείου© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης