Αποφάσεις / Κανονισμοί

Απρ
5
2018

3-2018 «αίτημα για προσθήκη μιας αίθουσας προκατασκευασμένης στο Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων».

4-2018 «Καθορισμός θέσεων για την άσκηση στάσιμου εμπορίου».

Μάρ
15
2018

3_2018 _ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΖΩΗΛΑΤΩΝ_ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μάρ
15
2018

3-2018 Επιχορήγηση Εκδηλώσεων

4-2018 Δραστηριότητα κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων

Μάρ
8
2018

2- 2018 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μάρ
7
2018

3_2018_ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ_ΑΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4_2018__ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ_ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_ΖΩΗΛΑΤΩΝ

Μάρ
7
2018

_2_2018_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ_ΓΙΑ_ΕΤΟΣ_2018

Μάρ
5
2018

2-2018 Επαγγελματική δραστηριότητα κυκλοφορίας των Ζωήλατων Οχημάτων

Μάρ
1
2018

2-2018 Διοργάνωση πρώτης συνάντησης-σύστασης της ομάδας πυρήνα του έργου SUNRISE

3-2018 Επαγγελματική δραστηριότητα κυκλοφορίας των ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο Θέρμης

Φεβ
28
2018

4 2018 Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων

5 2018 Τοποθέτηση Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων

Φεβ
26
2018

8-2018 Γνωμοδότηση επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού, .

9-2018 Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Θέρμης-mg

10-2018 Τεχνική περιγραφή έργων βελτίωσης της σύνδεσης του οικοπέδου 04 στο Ο.Τ. ΟΡΘΗ

11-2018 Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό Παλαιολόγων

12-2018 Ονοματοδοσία οδού στη Δ.Κ

13-2018 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου για ανέγερση μνημείου© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης