Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την εφαρμογή τοπικών πολιτικών για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης μπορούν να ανακαθορίζονται και να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Κέντρο Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης ξεκίνησε τη λειτουργία του το Νοέμβριο του 2017 και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου

koinoniko pantopolio

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης λειτουργεί ως Κοινωνική Δομή του Δήμου από το 2014 και υπάγεται στη “ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ”.

Κοινωνικό Φαρμακείο

Η ίδρυση του Κοινωνικού Φαρμακείου (Νοέμβριος 2017) εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Θέρμης για την ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο

ΚΕ.Π. Υγείας Δήμου Θέρμης

Το ΚΕ.Π. Υγείας έχει στελεχωθεί με διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευμένο στη χρήση του νέου λογισμικού, μέσα από το οποίο θα συντονίζονται δράσεις και ενέργειες για την πρόληψη και διατήρηση της υγείας των πολιτών

αρχείο λήψης

Κ.Δ.Α.Π.

Eικαστικά, θέατρο, χειροτεχνίες, μουσική, αθλητισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες.

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ “Αγκαλιά-Ζω”

Δημιουργική απασχόληση, Προγράμματα έκφρασης και ψυχαγωγίας, ΄Αθληση και σωματική αγωγή, Άσκηση του λόγου, Ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, Φυσικοθεραπεία, Οικογενειακή και ατομική συμβουλευτική.

ΚΑΠΗ & Βοήθεια Στο Σπίτι

Oικογενειακή βοήθεια, συναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, πρόληψη, φυσιοθεραπεία, αλληλεγγύη, ψυχαγωγία, φιλία, καλλιτεχνική δημιουργία.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο