ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Η Εύη Λάππα είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματική εξειδίκευση στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, με πιστοποιημένη επιμόρφωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Unesco στη διοίκηση και διαχείριση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά.
Ως Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ασχολήθηκε κυρίως με υποθέσεις που αφορούν τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων, το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο και το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων.
Από το 1991 μέχρι σήμερα έχει διανύσει μια μακρά και γόνιμη πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε επί σειράς ετών Προϊσταμένη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Δήμο Ιωνίας (νυν Δήμο Δέλτα) και στο Δήμο Πανοράματος (νυν Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη). Έχει διατελέσει Δημοτική Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Σχολικής Στέγης, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών και Συμβουλίου Παιδείας και Επιμόρφωσης στο Δήμο Χορτιάτη (νυν Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη).
Υπηρέτησε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ημαθίας και στο Ν. Χαλκιδικής με αντικείμενο τον έλεγχο των δαπανών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων.
Διετέλεσε επί σειράς ετών Πρόεδρος Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης.
Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου διδάσκει δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και αρχές νομιμότητας διοικητικής δράσης.
Από το 2014 είναι εξωτερική συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Κοινωνικής Ευθύνης με έδρα τη Βιέννη.
Από τις αρχές του 2019 είναι ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Θέρμης επί των δημοσίων συμβάσεων του Δήμου.
Από τον Αύγουστο του 2020 ανέλαβε τα καθήκοντα της Γενικού Γραμματέα του Δήμου Θέρμης με αρμοδιότητες που αφορούν τον συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αποδοτικά και αποτελεσματικά η επίτευξη των  στόχων και προγραμμάτων του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο