Ανακοίνωση αποσφράγισης οικον. προσφορών «Μελέτη εσωτ. διαμόρφωσης και σύνδεσης με το………………..”

Διακηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Μελέτη... Περισσότερα → Ανακοίνωση αποσφράγισης οικον. προσφορών «Μελέτη εσωτ. διαμόρφωσης και σύνδεσης με το………………..”

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Προμήθεια Αδρανών Υλικών

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις|

Δείτε παρακάτω τα σχετικά: ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα → Προμήθεια Αδρανών Υλικών

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ

Προμήθεια προϊόντων σιδήρου

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια προϊόντων σιδήρου

Δημιουργία ειδικού μητρώου εξειδικευμένων εκπαιδευτών και εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_compressed  ... Περισσότερα → Δημιουργία ειδικού μητρώου εξειδικευμένων εκπαιδευτών και εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων

Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Ν.Ραιδεστό

Διακηρύξεις|

Σύνδεσμος για τα τεύχη δημοπράτησης:... Περισσότερα → Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Ν.Ραιδεστό

Προμήθεια προϊόντων σιδήρου – Ενημέρωση

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

Λόγω μετακόμισης των υπηρεσιών του Δήμου απο τα γραφεία της... Περισσότερα → Προμήθεια προϊόντων σιδήρου – Ενημέρωση

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής και Επαναληπτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης τεμαχίων Αγ. Αντωνίου και Καρδίας

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής και Επαναληπτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης τεμαχίων Αγ. Αντωνίου και Καρδίας

Προμήθεια προϊόντων σιδήρου

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια προϊόντων σιδήρου

Close Search Window