Δημοπρασία μίσθωσης κατάλληλου κτιριακού συγκροτήματος για τη στέγαση του 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ... Περισσότερα → Δημοπρασία μίσθωσης κατάλληλου κτιριακού συγκροτήματος για τη στέγαση του 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης

Δημοπρασία μίσθωσης κατάλληλου κτιριακού συγκροτήματος για τη στέγαση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ... Περισσότερα → Δημοπρασία μίσθωσης κατάλληλου κτιριακού συγκροτήματος για τη στέγαση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ παρακαλούνται... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εργασίες ανανέωσης –διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡOI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παρακαλούνται... Περισσότερα → Εργασίες ανανέωσης –διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας

Ορισμός νέας ημ/νίας παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης του διαγσμού για την προμήθεια Πλαστικών Σάκων Υπογείων Κάδων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

273-2021... Περισσότερα → Ορισμός νέας ημ/νίας παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης του διαγσμού για την προμήθεια Πλαστικών Σάκων Υπογείων Κάδων

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα → Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ espd-request-v2(8) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας πενταετούς εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Πλαγιαρίου

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... Περισσότερα → Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας πενταετούς εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Πλαγιαρίου

Προμήθεια πλαστικών σάκων για υπόγειους κάδους απορριμμάτων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ espd-request-v2(9) ΜΕΛΕΤΗ Παρακαλούνται... Περισσότερα → Προμήθεια πλαστικών σάκων για υπόγειους κάδους απορριμμάτων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΙΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα → ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Close Search Window