ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΙΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα → ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Προμήθεια προϊόντων σιδήρου

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια προϊόντων σιδήρου

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θέρμης για τα έτη 2022-2023-2024

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ espd-request-v2(6) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ... Περισσότερα → Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θέρμης για τα έτη 2022-2023-2024

Προμήθεια αδρανών υλικών

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ... Περισσότερα → Προμήθεια αδρανών υλικών

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της σχολικής μονάδας του 1ου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δ. Θέρμης

Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ... Περισσότερα → Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της σχολικής μονάδας του 1ου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δ. Θέρμης

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ανατ. Θεσ/νίκης

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ανατ. Θεσ/νίκης

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπ/κών ειδών Δήμου θέρμης, ΚΕΚΟΠΡΟ, ΔΕΠΠΑΘ, Σχολ Επιτροπών Δήμου

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦ ΥΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΗΦ ΥΠ ΦΥΛΛΟ (ΕΝΤΥΠΟ)... Περισσότερα → Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπ/κών ειδών Δήμου θέρμης, ΚΕΚΟΠΡΟ, ΔΕΠΠΑΘ, Σχολ Επιτροπών Δήμου

Ανακοίνωση αποσφράγισης οικον. προσφορών «Μελέτη εσωτ. διαμόρφωσης και σύνδεσης με το………………..”

Διακηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Μελέτη... Περισσότερα → Ανακοίνωση αποσφράγισης οικον. προσφορών «Μελέτη εσωτ. διαμόρφωσης και σύνδεσης με το………………..”

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Προμήθεια Αδρανών Υλικών

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις|

Δείτε παρακάτω τα σχετικά: ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα → Προμήθεια Αδρανών Υλικών

Close Search Window