Σύμφωνα με τισ διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου του ν. 5056/2023 (A΄163) με την οποία προβλέθηκε η αντικατάσταση της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής από την Δημοτική Επιτροπή και η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της δημοτικής επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γαντάς Σπυρίδων 

Γκιζάρης Στέργιος 

Σαμαράς Σωκράτης 

Τσολάκης Απόστολος 

Αποστόλου Στυλιανός 

Τσιφτελίδου Άννα 

Βογιατζή Φωτεινή 

Καρακώττας Αστέριος 

Αγγέλου Γεώργιος 

Κοντοπίδης Πολυχρόνης 

Κούτρη Ευαγγελία 

Μωραϊτης Αργύριος 

Χατζηδημητρίου Φανή 

Πράτανος Απόστολος

Καρκατζούνης Θεοφάνης 

Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка