ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Θέρμης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ν. 3463/2006 και του ν. 3852/2010.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), με την υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση του Δ.Σ., το  Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

     1.Ζελιλίδη Δαμιανό ως Πρόεδρο

2. Καρκατζίνο Νικόλαο με αναπληρωτή τον Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο

3. Κούτρη Ευαγγελία με αναπληρωτή τον Γαντά Σπυρίδωνα

4.Πονερίδη Παναγιώτη με αναπληρωτή τον Μωραΐτη Αργύριο

5. Χατζηδημητρίου Φανή με αναπληρωτή τον Βογιατζή Δημήτριο

  1.  Ιωσηφίδη Ιωάννη με αναπληρώτρια την Τσιφτελίδου Αννα
  2. Γραικό Κωνσταντίνο με αναπληρώτρια την Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα)

8. Νικολαϊδου Αναστασία με αναπληρωτή τον Δημητρίου Δημήτριο

9. Κουλαουζίδη Γεώργιο με αναπληρωτή τον Λιόλιο Αντώνιο

10. Νταλακούδη Δημήτριο με αναπληρώτρια την Σφυριδάκη Παρασκευή

11. Καρκαλή Μαρία με αναπληρωτή τον Τσόχα Κυριάκο

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση: Μακρυγιάννη 15Α, 57001, Θέρμη

τηλ: 2310460530, fax: 2310460531

deyak@thermi.gov.gr

http://www.deya-thermis.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο