ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006

ΣΚΟΠΟΙ:

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στον οποίο περιλαμβάνεται:

Ø      Η λειτουργία δημοτικού ωδείου, δημοτικής σχολής χορού, σχολής – εργαστηρίου εικαστικών και σχολής – εργαστηρίου θεάτρου και παραρτημάτων τους.

Ø      Η λειτουργία πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, όπως: μουσικής, εικαστικών τεχνών, χορωδιών, χορού, φωτογραφίας, τηλεόρασης και multimedia, σκάκι, θεάτρου,  φιλαρμονικής, παραδοσιακών χορών, κλπ.

Ø      Η λειτουργία φιλαρμονικών ορχηστρών, ορχηστρών νέων και εν γένει μουσικών συνόλων.

Ø      Η λειτουργία βιβλιοθηκών σε συνεργασία με τις δομές παιδείας, κινητών βιβλιοθηκών καθώς και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

Ø      Η λειτουργία δημοτικής πινακοθήκης με παραρτήματα στους οικισμούς του Δήμου

Ø      Η λειτουργία κινηματογράφου καθώς και λέσχης κινηματογράφου

Ø      Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ø      Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαγωνισμών, κλπ. σε τομείς αρμοδιότητας της και η υλοποίηση εκθέσεων πολιτισμού και αυτοδιοίκησης.

Ø      Η λειτουργία πολιτιστικών καφενείων και Internet Café.

Ø      Η επιβράβευση καλλιτεχνών, κατοίκων του Δήμου Θέρμης ή μη και συλλόγων καθώς και η θέσπιση θεσμού πολιτιστικών υποτροφιών.

Ø      Η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της έρευνας και της προβολής του αρχαιολογικού και ιστορικού αποθέματος του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής

Ø      Η ανάπτυξη της λαογραφικής έρευνας και δράσεων ανάδειξης και προβολής της λαϊκής παράδοσης και τέχνης

Ø      Η υποστήριξη και ενίσχυση του εθελοντισμού στον πολιτιστικό και λαογραφικό τομέα και η συνεργασία με τους αντίστοιχους συλλόγους του Δήμου

Ø      Η λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου στη Θέρμη και των εγκαταστάσεων των Κέντρων Πολιτισμού στα Δ.Δ. του Δήμου για κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες.

Ø      Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων περιοδικής ή μη-περιοδικής κυκλοφορίας

Β. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στον οποίο περιλαμβάνεται

Ø      Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων υποδομής που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων αθλητικής ανάπτυξης

Ø      Η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικών γυμναστηρίων,  αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.

Ø      Η οργάνωση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού.

Ø      Ο σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικών camp, κατασκηνώσεων και αθλητικών ακαδημιών, όλων των αθλημάτων

Ø      Η διοργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών συναντήσεων – αγώνων

Ø      Η οργάνωση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων σχολικού αθλητισμού και σχετικών διοργανώσεων.

Ø      Η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων αθλητισμού για ΑΜΕΑ και κοινωνικές ευαίσθητες ομάδες.

Ø      Η ανάπτυξη και υποστήριξη ελευθέρων δράσεων αθλητισμού σε συνδυασμό με θέματα περιβάλλοντος και υγείας.

Ø      Η υποστήριξη και ενίσχυση του Ερασιτεχνικού και του Σωματειακού Αθλητισμού και η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και συλλόγους του Δήμου

Ø      Η συνδιοργάνωση αθλητικών γεγονότων με φορείς του Δήμου ή της χώρας καθώς και οι διεθνείς συνδιοργανώσεις

Ø      Η επιβράβευση αθλητών, κατοίκων του Δήμου Θέρμης ή μη και συλλόγων και η προβολή των αθλητικών επιτυχιών τους καθώς και η θέσπιση θεσμού αθλητικών υποτροφιών.

Ø      Η λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

Ø      Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον αθλητισμό.

Ø      Η πληροφόρηση των κατοίκων σε ζητήματα αθλητισμού

Ø      Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαγωνισμών, κλπ. σε τομείς αρμοδιότητας της και η υλοποίηση εκθέσεων αθλητισμού και αυτοδιοίκησης.

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, στον οποίο περιλαμβάνεται:

Ø      Η προστασία – φύλαξη των ρεμάτων, της παράκτιας ζώνης, του δασοκτήματος και αγροκτήματος Θέρμης.

Ø      Η προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου.

Ø      Η πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών και πυρκαγιών

Ø      Η  παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

Ø      Η  παροχή συνδρομής στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών φυσικών καταστροφών, κινδύνων, κλπ.

Ø      Η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Ø      Η προώθηση εναλλακτικών με το ΙΧ μέσων μετακίνησης.

Ø      Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ, καταναλωτικών συνηθειών, διατροφής, υγείας, κυκλοφοριακής αγωγής, κλπ.

Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ, στον οποίο περιλαμβάνεται:

Ø      Η ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών και η συμμετοχή σε δίκτυα πολιτισμού, λαογραφίας, τοπικής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και αθλητισμού ΟΤΑ και φορέων της ΤΑ

Ø      Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, του  Internet και άλλων ηλεκτρονικών δικτύων.

Ø      Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η υποστήριξη ενεργειών συμμετοχής, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η διάδοση προγραμμάτων, εθνικών ή της E.Ε.

Ø      Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής στους παραπάνω τομείς

Ε.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, στον οποίο περιλαμβάνεται:

Ø      Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, της τρίτης ηλικίας και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, (με την προϋπόθεση της ένταξης του φορέα σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα), με τη λειτουργία :

α. Παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών.

β. Κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και ειδικών – ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

γ. Κοινωνικών και υποστηρικτικών δομών όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», «ΚΗΦΗ», «ΚΔΑΠ» και «ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ»,  κλπ.

Ø      Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την  ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων και εν γένει πολιτών και κοινωνικών ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό στην κοινωνική,  οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Ø      Η αξιοποίηση προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων για όλους τους ανωτέρους σκοπούς και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις της Ελλάδας και της ΕΕ.

Ø      Η μελέτη και ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών που συντελούν στους ανωτέρω τομείς κοινωνικής πολιτικής.

Το Δ.Σ. στη Δημοτική Επιχείρηση  Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) με την υπ’ αριθμ. 14/2022 απόφαση του Δ.Σ. είναι:

  1. Τον κάτοικο-δημότη κ. Αγγέλου Γεώργιο, ως Πρόεδρο
  2. Την Δημοτική Σύμβουλο Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) με αναπληρώτρια της, την Δημοτική Σύμβουλο Κούτρη Ευαγγελία (Λίτσα)
  3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Λαγό Νικόλαο με αναπληρωτή του, τον Δημοτικό Σύμβουλο Σαμαρά Σωκράτη
  4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο με αναπληρώτριά του, την Δημοτική Σύμβουλο  Χατζηδημητρίου Φανή

5.Την Δημοτική Σύμβουλο Χατζηαντωνίου Αργυρώ με αναπληρωτή της τον Δημοτικό Σύμβουλο Φάσσα Χρήστο

  1. Τον κάτοικο-δημότη Κοντοπίδη Πολυχρόνη με αναπληρωτή του, τον κάτοικο-δημότη Δημητριάδη Παναγιώτη
  2. Την κάτοικο-δημότισσα Ευταξία Όλγα με αναπληρώτριά τη,ς την κάτοικο-δημότισσα Δημητρίου Ευαγγελία – Μαρία
  3. Την κάτοικο-δημότισσα Μπιζέρα Πωλίνα  με αναπληρώτριά της,  την κάτοικο-δημότισσα  Αμανατίδου Μαρία
  4. Τον κατοικο-δημότη Καρακώττα Αστέριο με αναπληρωτή του τον κατοικο-δημότη Γιοβανάκη Ιωάννη.

10. Τον εκπρόσωπο των εργαζομένων κ. Γιαρμακόπουλο Εμμανουήλ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Σανίδα Γεώργιο.

11. Την εκπρόσωπο του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων Δήμου Θέρμης κ. Γιοσμά Αικατερίνη, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ζαφειρίου Απόστολο.

Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κάτοικος-δημότης Κοντοπίδης Πολυχρόνης.

Για επικοινωνία:

Δ/νση: Δημητρίου & Καραολή και Κ.Χάψα

τηλ.:2310 463423, fax: 2310 464423

e-mail: deppath@thermi.gr

Περισσότερες πληροφορίες: www.deppath.gr

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο