Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού  είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων,  Νέας Γενιά και αθλητισμου καθώς και για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.

οδός: Β.Ουγκώ 4, 570 01 Θέρμη

τηλ. επικοινωνίας : 2313-300764-6

e-mail : paideia@thermi.gov.gr

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο