ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Δασικής Εκμετάλλευσης και Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θέρμης (Δ.Α.Ε.Δ.Ε.Α.Α.Π.Δ.Θ) έχει τους παρακάτω σκοπούς:

  • την εκμίσθωση γεωργικών εκτάσεων και λοιπών ακινήτων,
  • την καθοδήγηση, επιμόρφωση και παροχή ειδικών συμβουλών σε μισθωτές – καλλιεργητές,
  • την προμήθεια γεωργικών εφοδίων και τον εξοπλισμο στους παραπάνω με αντίτιμο,
  • την καλλιεργεια αγροτικών εκτάσεων με ίδια μέσα,
  • την προστασία και ανάπτυξη της δασικής περιοχής της Θέρμης,
  • την ίδρυση και λειτουργία μεταποιητικών επιχειρήσεων σχετικών με τη γεωργία και τη δασική εκμετάλλευση,
  • τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση αθλητικών, οικιστικών, εμπορικών, υγειονομικών, τουριστικών, και ψυχαγωγικών εγκαταστασεων, θερμοκοιτίδων, επιχειρήσεων κλπ. και
  • την αξιοποίηση πάσης φύσεως κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συναφών με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και με την υπ’ αριθμ.431/2019  απόφαση του Δ.Σ. τα μέλη του Δ.Σ. της είναι:  

1. Την Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή ως Πρόεδρο

2. Τον ∆.Σ. Καρκατζίνο Νικόλαο µε αναπληρωµατικό του τον ∆.Σ. Σαµαρά Σωκράτη

3. Τον ∆.Σ Φάσσα Χρήστο µε αναπληρωτή του τον ∆.Σ. Καρκατζούνη Θεοφάνη.

4. Την κάτοικο-δηµότισσα Κεσσοπούλου Μαρία µε αναπληρωτή της τον κατοικοδηµότη Κωτσιόπουλο Θωµά

5. Την κάτοικο-δηµότισσα Κέκη Μαρία µε αναπληρώτριά της την κατοικο-δηµότισσα Τσαβδάρη Ευθαλία

6. Τον κάτοικο-δηµότη Ισδρά Ανέστη µε αναπληρωτή του τον κάτοικο-δηµότη Μπαλτατζή Νικόλαο

7. Τον κάτοικο-δηµότη Σαρακίνο Αθανάσιο µε αναπληρώτρια την κάτοικο-δηµότισσα Λάτσιου Αλεξία

8. Τον κάτοικο-δηµότη Παναγιώτου Νικόλαο µε αναπληρωτή τον κάτοικο-δηµότη Σαραφιανό Χρήστο.

9. Τον εκπρόσωπο της ΕΕΕΘ Τσόχα Κωνσταντίνο µε αναπληρωτή του τον Παπαδόπουλο Αριστοτέλη.

τηλ κέντρο Δήμου Θέρμης : 2313.300700

 

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο