Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού (μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών)

Διακηρύξεις|

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ EU ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 412-2021... Περισσότερα Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού (μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ espd-request-v2 (1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ... Περισσότερα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

“ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ”

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ . ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.... Περισσότερα “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ”

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ παρακαλούνται... Περισσότερα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εργασίες ανανέωσης –διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡOI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παρακαλούνται... Περισσότερα Εργασίες ανανέωσης –διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας

Ορισμός νέας ημ/νίας παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης του διαγσμού για την προμήθεια Πλαστικών Σάκων Υπογείων Κάδων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

273-2021... Περισσότερα Ορισμός νέας ημ/νίας παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης του διαγσμού για την προμήθεια Πλαστικών Σάκων Υπογείων Κάδων

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Χωρίς κατηγορία|

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ……... Περισσότερα Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ espd-request-v2(8) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Προμήθεια πλαστικών σάκων για υπόγειους κάδους απορριμμάτων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ espd-request-v2(9) ΜΕΛΕΤΗ Παρακαλούνται... Περισσότερα Προμήθεια πλαστικών σάκων για υπόγειους κάδους απορριμμάτων

Close Search Window