“ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ”

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ . ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.... Περισσότερα → “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ”

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ παρακαλούνται... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εργασίες ανανέωσης –διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡOI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παρακαλούνται... Περισσότερα → Εργασίες ανανέωσης –διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας

Ορισμός νέας ημ/νίας παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης του διαγσμού για την προμήθεια Πλαστικών Σάκων Υπογείων Κάδων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

273-2021... Περισσότερα → Ορισμός νέας ημ/νίας παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης του διαγσμού για την προμήθεια Πλαστικών Σάκων Υπογείων Κάδων

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα → Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Χωρίς κατηγορία|

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ……... Περισσότερα → Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ espd-request-v2(8) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Προμήθεια πλαστικών σάκων για υπόγειους κάδους απορριμμάτων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ espd-request-v2(9) ΜΕΛΕΤΗ Παρακαλούνται... Περισσότερα → Προμήθεια πλαστικών σάκων για υπόγειους κάδους απορριμμάτων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΙΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα → ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Προμήθεια προϊόντων σιδήρου

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια προϊόντων σιδήρου

Close Search Window