Προμήθεια ειδών καθαριότητας – υγιεινής και ευπρεπισμού, απολυμαντικών, αντισηπτικών και συναφών ειδών για την προστασία από τη μετάδοση της νόσου Covid – 19

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

Προμήθεια ειδών καθαριότητας – υγιεινής και ευπρεπισμού,... Περισσότερα → Προμήθεια ειδών καθαριότητας – υγιεινής και ευπρεπισμού, απολυμαντικών, αντισηπτικών και συναφών ειδών για την προστασία από τη μετάδοση της νόσου Covid – 19

Προμήθεια ειδών απολύμανσης και υγιεινής για την προστασία από τη μετάδοση της νόσου Covid – 19, για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμης και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού (Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ.) του Δήμου Θέρμης.

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια ειδών απολύμανσης και υγιεινής για την προστασία από τη μετάδοση της νόσου Covid – 19, για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμης και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού (Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ.) του Δήμου Θέρμης.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης στάθμευσης με ηλεκτρονικά παρκόμετρα και αισθητήρες στο οδόστρωμα

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ... Περισσότερα → Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης στάθμευσης με ηλεκτρονικά παρκόμετρα και αισθητήρες στο οδόστρωμα

προμήθεια τροφίμων στα είδη αρτοζαχαροπλαστείου –οπωροπωλείου – κρεοπωλείου – παντοπωλείου – γάλακτος προσωπικού 2021-2022

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2021-22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ... Περισσότερα → προμήθεια τροφίμων στα είδη αρτοζαχαροπλαστείου –οπωροπωλείου – κρεοπωλείου – παντοπωλείου – γάλακτος προσωπικού 2021-2022

Συντήρηση χώρων πρασίνου

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ  ... Περισσότερα → Συντήρηση χώρων πρασίνου

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ... Περισσότερα → Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙKΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ.... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙKΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ signed ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ signed ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

404-2020  ... Περισσότερα → ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Close Search Window