Προμήθεια γάλακτος

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ (ΑΚΡ. ΑΝΤ.) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(ΑΚΡ. ΑΝΤ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα Προμήθεια γάλακτος

Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) espd-request-v2 (7)... Περισσότερα Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης

«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Θέρμης» Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Θέρμης» Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Θέρμης»

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΨΗΦ ΥΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ &... Περισσότερα «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Θέρμης»

Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου έτους 2022

Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... Περισσότερα Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου έτους 2022

Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών σήμανσης και ασφάλειας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) – ΨΗΦ ΥΠ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦ ΥΠ... Περισσότερα Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών σήμανσης και ασφάλειας

Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων

Προμήθεια Επίπλων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια Επίπλων

Εργασίες συντήρησης και επισκευής συντριβανιών

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα Εργασίες συντήρησης και επισκευής συντριβανιών

Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ... Περισσότερα Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων

Close Search Window