ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 61Μ2ΩΡΣ-ΨΕΠ     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ       ΥΠΕΥΘΥΝΗ... Περισσότερα → ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ... Περισσότερα → ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης

Close Search Window