ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει δημοπρασία για την εκμίσθωση  δύο τμημάτων του υπ΄ αριθ. 1766 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1963 του αγροκτήματος Θέρμης της Κοινότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 784,70τμ (Απόσπασμα Διαγράμματος από τη διαδικτυακή εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου ΚΑΕΚ 190431811001) και 631,45τμ (Τοπογραφικό Διάγραμμα Μάρτιος 2024, υπό στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Α), για επαγγελματική χρήση σύμφωνα με τις καθοριζόμενες χρήσεις γης, διάρκειας πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 278/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – 6ΘΡΡΩΡΣ-3ΓΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΨΔΗΒΩΡΣ-ΣΓ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ 278-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο