ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ   Normal 0... Περισσότερα Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης

Προμήθεια τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου έτους 2020

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου έτους 2020

Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων

Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων 1.100lt, κάδων μικροαπορριμμάτων 60lt,υπόγειων κάδων απορριμμάτων 3.000lt, πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240 lt και κάδων κομποστοποίησης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ... Περισσότερα Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων 1.100lt, κάδων μικροαπορριμμάτων 60lt,υπόγειων κάδων απορριμμάτων 3.000lt, πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240 lt και κάδων κομποστοποίησης

Προμήθεια ξυλείας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ... Περισσότερα Προμήθεια ξυλείας

Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλάκτώματος

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ  ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ... Περισσότερα Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλάκτώματος

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΗΦ ΥΠ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦ ΥΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Προμήθεια δομικών υλικών

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια δομικών υλικών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕΕΣ ΨΗΦ ΥΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ MΕΛΕΤΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ... Περισσότερα Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο