Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ   Normal 0... Περισσότερα → Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης

Προμήθεια τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου έτους 2020

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου έτους 2020

Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα → Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων

Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων 1.100lt, κάδων μικροαπορριμμάτων 60lt,υπόγειων κάδων απορριμμάτων 3.000lt, πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240 lt και κάδων κομποστοποίησης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ... Περισσότερα → Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων 1.100lt, κάδων μικροαπορριμμάτων 60lt,υπόγειων κάδων απορριμμάτων 3.000lt, πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240 lt και κάδων κομποστοποίησης

Προμήθεια ξυλείας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ... Περισσότερα → Προμήθεια ξυλείας

Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλάκτώματος

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ  ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ... Περισσότερα → Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλάκτώματος

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΗΦ ΥΠ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦ ΥΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού

Προμήθεια δομικών υλικών

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα → Προμήθεια δομικών υλικών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕΕΣ ΨΗΦ ΥΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ MΕΛΕΤΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ... Περισσότερα → Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων

Close Search Window