ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο ”Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και άλλα, κώνων & καθρεπτών οδοσήμανσης και εμποδίων για πεζοδρόμια”

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 55-2016 ΜΕΛΕΤΗ 56-2016... Περισσότερα Τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο ”Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και άλλα, κώνων & καθρεπτών οδοσήμανσης και εμποδίων για πεζοδρόμια”

Τεύχη διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο ”Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2016 – 2017”

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα Τεύχη διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο ”Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2016 – 2017”

Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτ/κά μηχ/τα και φαξ

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

Τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού Οι ενδιαφερόμενοι... Περισσότερα Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτ/κά μηχ/τα και φαξ

Μετάβαση στο περιεχόμενο