ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, ορθή επανάληψη

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

... Περισσότερα Υποβολή προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, ορθή επανάληψη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Προμήθεια ενός (1) αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα Προμήθεια ενός (1) αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού

Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της ψηφιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παρακαλούνται οι... Περισσότερα Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της ψηφιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων

Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ signed ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ... Περισσότερα Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed ΜΕΛΕΤΗ signed ΠΙΝΑΚΕΣ... Περισσότερα Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Υπηρεσίες για την εξειδίκευση του τοπικού κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας για την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και σχεδίων δράσης ενεργειών για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας των Δήμων εφαρμογής του έργου» της Πράξης «Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών και επιχειρησιακής επάρκειάς του»

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ... Περισσότερα Υπηρεσίες για την εξειδίκευση του τοπικού κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας για την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και σχεδίων δράσης ενεργειών για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας των Δήμων εφαρμογής του έργου» της Πράξης «Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών και επιχειρησιακής επάρκειάς του»

Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων – Προμήθεια τριών (3) όμοιων εξειδικευμένων 4×4 οχημάτων περιπολίας με υπερκατασκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος και εργαλειοθήκες αλουμινίου

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ... Περισσότερα Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων – Προμήθεια τριών (3) όμοιων εξειδικευμένων 4×4 οχημάτων περιπολίας με υπερκατασκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος και εργαλειοθήκες αλουμινίου

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ορθή επανάληψη)

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.. ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ..... Περισσότερα Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ορθή επανάληψη)

Προμήθεια αδρανών υλικών

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα Προμήθεια αδρανών υλικών

Μετάβαση στο περιεχόμενο