Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων γης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Τριλόφου του Δήμου Θέρμης, όπως αυτά εμφανίζονται στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα και  στους χάρτες Google Maps, για αγροτική χρήση και για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 296/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Ψ3ΝΧΩΡΣ-ΩΞΒ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 9ΚΞ8ΩΡΣ-ΟΚΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ 296-2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο