Προμήθεια, ασφαλτικού σκυροδέματος, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ... Περισσότερα Προμήθεια, ασφαλτικού σκυροδέματος, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος

Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Θέρμης

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ SIGNED... Περισσότερα Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Θέρμης

Μίσθωση, συντ/ση, επισκ και αναβάθμιση των εκτυπ μηχ/των, Η/Υ, περιφ, δικτύων, IP τηλ και εξυπηρετητών του Δήμου Θέρμης

Χωρίς κατηγορία|

Μελέτη(ΑΚΡ. ΑΝΤ) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΚΡ. ΑΝΤ) (2) ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα Μίσθωση, συντ/ση, επισκ και αναβάθμιση των εκτυπ μηχ/των, Η/Υ, περιφ, δικτύων, IP τηλ και εξυπηρετητών του Δήμου Θέρμης

Προμήθεια γάλακτος

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΜΕΛΕΤΗ (ΑΚΡ. ΑΝΤ.) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(ΑΚΡ. ΑΝΤ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα Προμήθεια γάλακτος

Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) espd-request-v2 (7)... Περισσότερα Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Θέρμης

«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Θέρμης» Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Θέρμης» Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Θέρμης»

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΨΗΦ ΥΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ &... Περισσότερα «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Θέρμης»

Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου έτους 2022

Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... Περισσότερα Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου έτους 2022

Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών σήμανσης και ασφάλειας

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) – ΨΗΦ ΥΠ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦ ΥΠ... Περισσότερα Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών σήμανσης και ασφάλειας

Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο