ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦ ΥΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (ΚΗΜΔΗΣ)... Περισσότερα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών ειδών Δήμου Θέρμης, ΔΕΠΠΑΘ, Σχολικών Επιτροπών του Δήμου

Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα Προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών ειδών Δήμου Θέρμης, ΔΕΠΠΑΘ, Σχολικών Επιτροπών του Δήμου

Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ TED ΠΕΡΙΛΗΨΗ... Περισσότερα Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών

Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ EU 172-2023 (ΑΑ)  ... Περισσότερα Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών

Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων και επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΟΡOI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦ ΥΠ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Περισσότερα Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων και επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων

Προμήθεια, πλαστικών σάκων απορριμμάτων και σάκων υπογείων κάδων απο πλαστική λινάτσα

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΑ) ΜΕΛΕΤΗ... Περισσότερα Προμήθεια, πλαστικών σάκων απορριμμάτων και σάκων υπογείων κάδων απο πλαστική λινάτσα

Πλύσιμο οχημάτων

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Πλύσιμο οχημάτων

«Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων προστασίας τζαμαριών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Θέρμης»

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦ ΥΠ ΕΝΤΥΠΟ... Περισσότερα «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων προστασίας τζαμαριών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Θέρμης»

Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦ ΥΠ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ EU ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... Περισσότερα Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών

Καταπολέμηση της πυτιοκάμπης των δένδρων, κουνουπιών και ψύλλων στο Δήμο Θέρμης

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ... Περισσότερα Καταπολέμηση της πυτιοκάμπης των δένδρων, κουνουπιών και ψύλλων στο Δήμο Θέρμης

Μετάβαση στο περιεχόμενο