ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ –ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email    s.mantalis@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2017 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η 27/2/207 (ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ)

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2017 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2017 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2017 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

Τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν δ/νση email στο παρακάτω email σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα του διαγ/σμού.

Πληροφορίες : s.kolokythas@thermi.gov.gr

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο