ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’αριθμ. 338α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέου Ρυσίου της Κοινότητας Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης, εμβαδού 14.959,86 τ.μ., για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και για είκοσι πέντε (25) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 147/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ- 147-2023ΟΡΘΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο