Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 28-03-2017

207-2017

208-2017

209-2017

210-2017

211-2017

212-2017

213-2017

214-2017

215-2017

216-2017

217-2017

218-2017

219-2017 

220-2017

221-2017

222-2017

223-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 21-03-2017

194-2017

195-2017

196-2017

197-2017

199-2017

200-2017

201-2017

202-2017

203-2017

204-2017

205-2017

206-2017

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 15-02-2017

96-2017

97-2017

98-2017

99-2017

100-2017

101-2017

102-2017

103-2017

104-2017

105-2017

106-2017

107-2017

108-2017

109-2017

110-2017

111-2017 

112-2017 

113-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 08-02-2017

81-2017

82-2017

83-2017

84-2017

85-2017

86-2017

87-2017

88-2017

89-2017

90-2017

91-2017

92-2017

93-2017

94-2017

95-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 25-01-2017

37-2017

38-2017

39-2017

40-2017

41-2017

42-2017

43-2017

44-2017

45-2017

46-2017

47-2017

48-2017

49-2017

50-2017

51-2017

52-2017

53-2017

54-2017

55-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 18-01-2017

31-2017

32-2017

33-2017

34-2017

35-2017

36-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 11-01-2017

23-2017

24-2017

25-2017

26-2017

27-2017

28-2017

29-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 04-01-2017

1-2017

2-2017

3-2017

4-2017

5-2017

6-2017

7-2017

8-2017

9-2017

10-2017

11-2017

12-2017

13-2017

14-2017

15-2017

16-2017

17-2017

18-2017

19-2017

20-2017

21-2017

22-2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 14-12-2016

512-2016

513-2016

514-2016

515-2016

516-2016

517-2016

518-2016

519-2016

520-2016

522-2016

523-2016

524-2016

525-2016

526-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 7-12-2016

499-2016

500-2016

501-2016

502-2016

503-2016

504-2016

505-2016

506-2016

507-2016

508-2016

509-2016

510-2016

511-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 30-11-2016

493-2016

494-2016

495-2016

496-2016

497-2016

498-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 16-11-2016

462-2016

463-2016

464-2016

465-2016

466-2016

467-2016

468-2016

469-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 9-11-2016

447-2016

449-2016

450-2016

451-2016

452-2016

453-2016

454-2016

455-2016

456-2016

457-2016

458-2016

459-2016

460-2016

461-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 19-10-2016

422-2016

423-2016

424-2016

425-2016

426-2016

427-2016

428-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 12-10-2016

416-2016

417-2016

418-2016

419-2016

420-2016

421-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 5-10-2016

409-2016

410-2016

411-2016

412-2016

414-2016

415-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 28-9-2016

395-2016

396-2016

397-2016

398-2016

399-2016

400-2016

401-2016

402-2016

 403-2016

 404-2016

405-2016

406-2016

407-2016

408-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 10-8-2016

343-2016

344-2016

345-2016

346-2016

347-2016

348-2016

349-2016

350-2016

351-2016

352-2016

353-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 3-8-2016

330-2016

331-2016

332-2016

333-2016

334-2016

335-2016

336-2016

337-2016

338-2016

339-2016

340-2016

341-2016

342-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 27-7-2016

319-2016

320-2016

321-2016

322-2016

323-2016

324-2016

325-2016

326-2016

327-2016

328-2016

329-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

Πίνακας θεμάτων 20-7-2016

308-2016

309-2016

310-2016

311-2016

312-2016

313-2016

314-2016

315-2016

316-2016

317-2016

318-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

154-2016

155-2016

156-2016

157-2016

158-2016

159-2016

160-2016

162-2016

163-2016

164-2016

165-2016

166-2016

167-2016

168-2016

169-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

146-2016

147-2016

148-2016

149-2016

150-2016

151-2016

152-2016

153-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

136-2016

137-2016

138-2016

139-2016

140-2016

141-2016

142-2016

143-2016

144-2016

145-2016

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

123-2016

125-2016

126-2016

127-2016

128-2016

129-2016

130-2016

131-2016

132-2016

133-2016

134-2016

135-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

114-2016

115-2016

116-2016

117-2016

118-2016

119-2016

120-2016

121-2016

122-2016

123-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

105-2016

106-2016

107-2016

108-2016

109-2016

110-2016

111-2016

112-2016

113-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

90-2016

91-2016

92-2016

93-2016

94-2016

95-2016

96-2016

97-2016

98-2016

99-2016

100-2016

101-2016

102-2016

103-2016

104-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

77-2016

78-2016

79-2016

80-2016

81-2016

82-2016

83-2016

84-2016

85-2016

86-2016

87-2016

88-2016

89-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

64-2016

65-2016

66-2016

67-2016

68-2016

69-2016

70-2016

71-2016

72-2016

73-2016

74-2016

75-201

76-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

52-2016

54-2016

55-2016

56-2016

57-2016

58-2016

59-2016

60-2016

61-2016

62-2016

63-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

41-2016

42-2016

43-2016

44-2016

45-2016

47-2016

48-2016

49-2016

50-2016

51-2016

52-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

27-2016

28-2016

29-2016

30-2016

31-2016

32-2016

33-2016

34-2016

35-2016

36-2016

37-2016

38-2016

39-2016

40-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

15-2016

16-2016

17-2016

18-2016

19-2016

20-2016

21-2016

22-2016

23-2016

24-2016

25-2016

26-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

3-2016

4-2016

5-2016

6-2016

7-2016

8-2016

9-2016

10-2016

11-2016

12-2016

13-2016

14-2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

517-2015

519-2015

520-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

386-2015

387-2015

388-2015

389-2015

390-2015

391-2015

392-2015

393-2015

394-2015

395-2015

396-2015

397-2015

398-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

377-2015

378-2015

379-2015

380-2015

381-2015

382-2015

383-2015

384-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

368-2015

369-2015

370-2015

372-2015

373-2015

374-2015

375-2015

376-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

350-2015

351-2015

352-2015

353-2015

354-2015

355-2015

356-2015

357-2015

358-2015

359-2015

360-2015

361-2015

362-2015

363-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

343-2015

344-2015

345-2015

346-2015

347-2015

348-2015

349-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

338-2015

339-2015

340-2015

341-2015

342-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

329-2015

330-2015

331-2015

332-2015

333-2015

334-2015

335-2015

336-2015

337-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

318-2015

319-2015

320-2015

321-2015

322-2015

323-2015

324-2015

325-2015

326-2015

327-2015

328-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

302-2015

303-2015

304-2015

306-2015

307-2015

308-2015

309-2015

310-2015

311-2015

312-2015

313-2015

314-2015 

315-2015

316-2015

317-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

289-2015

290-2015

291-2015

292-2015

293-2015

294-2015

295-2015

296-2015

297-2015

298-2015

299-2015

300-2015

301-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

269-2015

270-2015

271-2015

272-2015

273-2015

274-2015

275-2015

276-2015

277-2015

278-2015

279-2015

280-2015

281-2015

282-2015

283-2015

284-2015

285-2015

286-2015

287-2015

288-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

253-2015

254-2015

255-2015

256-2015

257-2015

258-2015

259-2015

260-2015

261-2015

262-2015

263-2015

264-2015

265-2015

267-2015

268-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

240-2015

241-2015

242-2015

243-2015

244-2015

245-2015

246-2015

247-2015

248-2015

249-2015

250-2015

251-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

225-2015

226-2015

227-2015

228-ORTHI

229-2015-ΟΡΘΗ

230-2015

231-2015

232-2015

233-2015

234-2015

235-ORTHI

236-2015

237-2015

238-2015

239-2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση