Τίτλος Προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές από φυσικές καταστροφές μέσω ενός πιστοποιημένου πλαισίου διασυνοριακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης των εθελοντών πολιτικής προστασίας που βασίζεται στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες (eOUTLAND)
Εταιρικό σχήμα Ελλάδα:

  • Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών – δ.τ. ΔΥΟΠΠ (Συντονιστής)
  • ΕΚΕΤΑ/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Βουλγαρία:

  • Regional Municipalities Association “Maritza”
  • Bulgarian Academy of Sciences/ Institute of Information and Communication Technologies
  • Municipality of Zlatograd
Προϋπολογισμός ένταξης 1.207.821,83 €
Προϋπολογισμός ΔΥΟΠΠ 648.357,45 €
Ημ. ένταξης 16/3/2017
Διάρκεια 24 μήνες
Ημ. έναρξης  2/10/2017
Ημ. λήξης  2/10/2019
Πρόγραμμα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014 – 2020
Άξονας 2. Βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
Μέτρο
  1. d. Προστασία και αποκατάσταση βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση εδαφών και προώθηση πράσινων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000 και πράσινων υποδομών
Ταμείο συγχρηματοδότησης Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά
Σύντομη περιγραφή Το έργο eOUTLANDαποτελεί την συνέχεια, σε ευρύτερη κλίμακα, ενός ήδη ολοκληρωμένου και επιτυχημένου έργου. Η διαδημοτική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΔΥΟΠΠ», που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με την υποστήριξη του Δήμου Ζλάτογκραντ Βουλγαρίας, ήταν ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου OUTLAND (προηγηθέν του eOUTLAND) που χρηματοδοτήθηκε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. Τώρα το eOUTLANDέρχεται να κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα του προηγούμενου έργου και να «χτίσει» στη βάση των προηγούμενων εμπειριών και καλών πρακτικών, ώστε να δημιουργηθεί ένα αναβαθμισμένο, ολοκληρωμένο και διασυνοριακό πλαίσιο πιστοποιημένης εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης των εθελοντών πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές υπαίθρου και πλημμύρες).Το έργο προβλέπει (α) τη δημιουργίας πλήρους εκπαιδευτικού πακέτου για τους εθελοντές σε ενιαίο διασυνοριακό επίπεδο (ενότητες, εγχειρίδια και εφαρμογές νέας τεχνολογίας), (β) τη διενέργεια πολυήμερων κοινών εκπαιδεύσεων που θα μεταδίδονται και διαδικτυακά, καθώς και εκπαιδεύσεων που θα μεταδίδονται μόνο διαδικτυακά, (γ) τη διενέργεια εκδηλώσεων προβολής του έργου και των αποτελεσμάτων του στο κοινό, (δ) τη δημιουργία εφαρμογών νέας τεχνολογίας για την υποστήριξη της επιχειρησιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων, (ε) την εκπόνηση σχεδίων φύλαξης από πυρκαγιές υπαίθρου και σχεδίων επαγρύπνησης από πλημμύρες, (στ) τον εξοπλισμό των εθελοντικών ομάδων (οχήματα, προσωπικός εξοπλισμός, εξοπλισμός πεδίου, εξοπλισμός τεχνολογίας) και (ζ) τη δημιουργία κέντρου ελέγχου της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο