ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Sticker-website_EDET_GR_HighRes

ΤΙΤΛΟΣ Π/YΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 – 2020 ΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ
Καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθήκες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης – Τριαδίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου 2.540.000,00 € ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 18/5/2016
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης 533.267,40 € ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 20/7/2016
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης 499.200,00 € ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 10/10/2016
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θέρμης 272.594,85 € ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 20/7/2018
Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης / ΔΕΥΑΘ 9.000.000,00 € ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2/8/2018
2ο Γυμνάσιο Θέρμης – Προκάτ 12/θέσιο / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 3.045.023,72 € ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 8/8/2018
Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών και επιχειρησιακής επάρκειάς του / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Δήμος Θέρμης – ΔΥΟΠΠ 325.597,28 € ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 24/5/2019
Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα – Β΄Φάση 8.575.701,46 € ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 21/12/2016
Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα 4.091.340,19 € ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 5/7/2017
Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την εξοικονόμηση ενέργειας συγκροτήματος κτιρίων στο Λιβάδι Δήμου Θέρμης 693.353,05 € ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 21/3/2017
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Θέρμης 1.610.264,00 € ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 22/3/2018
Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν 308.943,09 € ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 22/3/2018
Μελέτη εσωτερικής διαμόρφωσης και σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του Βασικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Θέρμης 276.623,49 € ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 26/7/2021
Βελτίωση της προστασίας των ειδών χλωρίδας στη διασυνοριακή περιοχή (CONSE-PP) 1.253.259,68 € Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 31/3/2017
Δράσεις καινοτόμου στήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή (ACT SOCIAL) 540.833,90 € Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 16/3/2017
Προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές από φυσικές καταστροφές μέσω ενός πιστοποιημένου πλαισίου διασυνοριακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης των εθελοντών πολιτικής προστασίας που βασίζεται στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες (eOUTLAND) / ΔΥΟΠΠ 1.207.821,83 € Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 16/3/2017
Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού (WATER RESCUE) / ΔΕΥΑΘ 900.000,00 € Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 16/3/2017
Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης δημοτικής οδού που διασχίζει τα αγροκτήματα Βασιλικών και Μονοπηγάδου, από το ξωκκλήσι Αι-Γιάννη της Δ.Κ. Βασιλικών έως τις δεξαμενές ύδρευσης Μονοπήγαδου 644.111,61 € Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17/4/2018
Αγροτική οδοποιία οδού στη Δ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Θέρμης 275.222,89 € Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17/4/2018

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο