Τίτλος Δράσεις καινοτόμου στήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή (ACTSOCIAL)
Εταιρικό σχήμα Ελλάδα:

  • Ο  Δήμος Θέρμης (επικεφαλής εταίρος)

Βουλγαρία:

  • Association of South West Municipalities
  • EuniPartners
Προϋπολογισμός ένταξης 540.833,90 €
Προϋπολογισμός Δήμου Θέρμης 296.843,00 €
Ημ. ένταξης 16/3/2017
Διάρκεια 24 μήνες
Ημ. έναρξης
Ημ. λήξης
Πρόγραμμα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014 – 2020
Άξονας 4. Διασυνοριακή περιοχή  χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
Μέτρο 9.c. Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις
Ταμείο συγχρηματοδότησης Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά
Σύντομη περιγραφή Στόχος της πρότασης είναι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο μέσα από την υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και την εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Ο στόχος του έργου θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσα από την ενίσχυση της επιτυχημένης πρακτικής της υφιστάμενης δομής στήριξης ανέργων του Δήμου Θέρμης μέσα από την επέκταση της με τη δημιουργία Δομής Υποστήριξης της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η δομή αυτή θα αναπτυχθεί για την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της Κοινωνικής οικονομίας ευρείας κλίμακας: συμβουλευτική, εκπαίδευση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας. Στη λειτουργία και τους σκοπούς των δομών που θα αναπτυχθούν και στις δύο πλευρές των συνόρων στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνονται :-       Η πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης τοπικών εταιρικών σχημάτων, συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

–       Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών θερμοκοιτίδας ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας (χώροι κοινής χρήσης γραφείων, γραμματειακής, λογιστικής υποστήριξης, κλπ)

–       Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο