ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

EGTAA-ESPA

Τίτλος Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης δημοτικής οδού που διασχίζει τα αγροκτήματα Βασιλικών και Μονοπηγάδου, από το ξωκκλήσι Αι-Γιάννη της Δ.Κ. Βασιλικών έως τις δεξαμενές ύδρευσης Μονοπήγαδου
Προϋπολογισμός ένταξης 644.111,61 €
Ημ. ένταξης 17/4/2018
Πρόγραμμα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020
Μέτρο 4 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
Υπομέτρο 3 – Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
Δράση 4 – Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Σύντομη περιγραφή Η πράξη αφορά στην ασφαλτόστρωση υφιστάμενης δημοτικής οδού που διασχίζει το αγρόκτημα Βασιλικών και Μονοπηγάδου, από το ξωκκλήσι Αι-Γιάννη της Δ.Κ. Βασιλικών έως τις δεξαμενές ύδρευσης Μονοπήγαδου, μήκους 4.279 μ. και περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

  • Καθαρισμός – άρση καταπτώσεων
  • Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα
  • Ασφαλτόστρωση
  • Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
  • Τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης
  • Διαγράμμιση οδοστρώματος

Απόφαση ένταξης

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο