Τίτλος Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού (WATER RESCUE)
Εταιρικό σχήμα Ελλάδα:

  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ) (Συντονιστής)
  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης
  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Βουλγαρία:

  • Δήμος Kardjali
  • Δήμος Gotse Delchev
Προϋπολογισμός ένταξης 900.00,00 €
Προϋπολογισμός Δήμου Θέρμης 150.000,00 €
Ημ. ένταξης 16/3/2017
Διάρκεια 24 μήνες
Ημ. έναρξης
Ημ. λήξης
Πρόγραμμα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014 – 2020
Άξονας 2. Βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
Μέτρο
  1. f. Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, στον τομέα των υδάτων, την προστασία του εδάφους ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά
Σύντομη περιγραφή Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για την αύξηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και την προσαρμογή των εμπλεκόμενων χωρών στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και την ένταξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής στον προγραμματισμό των εθνικών και τοπικών πολιτικών στις περιοχές μελέτης. Το έργο θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στάδια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο