ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Τριλόφου στις 15/4/2019

Τρίλοφος|

05-2019 Αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής Δρόμου Υγείας... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Τριλόφου στις 15/4/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Τριλόφου στις 9/4/2019

Τρίλοφος|

02-2019 Εγκριση δαπάνης ποσού για τις εορταστικές εκδηλώσεις... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Τριλόφου στις 9/4/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Τριλόφου στις 8/10/2018

Τρίλοφος|

16-2018 Απόψεις επί του φακέλου τηε Μ.Π.Ε 17-2018 Αίτημα για... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Τριλόφου στις 8/10/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Τριλόφου στις 26/03/2019

Τρίλοφος|

01-2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Τριλόφου στις 26/03/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 3/9/2018

Τρίλοφος|

14-2018 Περί χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 3/9/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 9/7/2018

Τρίλοφος|

12-2018 Υποβολή προτάσεων της Δ 13-2018 Υποβολή προτάσεων για... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 9/7/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 18/06/2018

Τρίλοφος|

9-2018 Ονοματοδοσία οδού στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου 10-2018... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 18/06/2018

Αποφάσεις από την Συνεδρίαση της Δ.Κ. Πλαγιαρίου στις 4/4/2018

Πλαγιάρι|

7_2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ... Περισσότερα Αποφάσεις από την Συνεδρίαση της Δ.Κ. Πλαγιαρίου στις 4/4/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Πλαγιαρίου στις 21/3/2018

Πλαγιάρι|

5_2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Πλαγιαρίου στις 21/3/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Πλαγιαρίου στις 6/3/2018

Πλαγιάρι|

4_2018 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ROAD... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Πλαγιαρίου στις 6/3/2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο