ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 16/03/2015(υπ. αριθμ. 05/2015, 06/2015, 07/2015 και 08/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Τρίλοφος|

05_2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 06_2015... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 16/03/2015(υπ. αριθμ. 05/2015, 06/2015, 07/2015 και 08/2015)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου στις 12/03/2015(υπ. αριθμ. 04/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Πλαγιάρι|

04-2015 Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην Θ.... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου στις 12/03/2015(υπ. αριθμ. 04/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας στις 12/03/2015(υπ. αριθμ. 03/2015 και 04/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Καρδία, Μίκρα|

03-2015 Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας στις 12/03/2015(υπ. αριθμ. 03/2015 και 04/2015)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας στις 05/03/2015(υπ. αριθμ. 02/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Καρδία, Μίκρα|

02-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας στις 05/03/2015(υπ. αριθμ. 02/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 20/02/2015( υπ. αριθμ. 02/2015, 03/2015 και 04/2015)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Τρίλοφος|

02-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος στον... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου στις 20/02/2015( υπ. αριθμ. 02/2015, 03/2015 και 04/2015)

Απόφαση από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου στις 19/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015)

Κάτω Σχολάρι|

01-2015  Σχετικά με την κατεδάφιση του δημοτικού κτιρίου που…... Περισσότερα Απόφαση από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου στις 19/02/2015(υπ. αριθμ. 01/2015)

Μετάβαση στο περιεχόμενο