ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 23/9/2019

Ταγαράδες|

8-2019 9-2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 23/9/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 4-9-2019

Ταγαράδες|

7-2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 4-9-2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 17/6/2019

Ταγαράδες|

05 -2019 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 17/6/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 17/6/2019

Ταγαράδες|

ΑΠΟΦΑΣΗ 05_2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 17/6/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 1/4/2019

Ταγαράδες|

2-2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 1/4/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 31/01/2019

Ταγαράδες|

1-2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 31/01/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 29/11/2018

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ταγαράδες|

  ΑΠΟΦ. 16 ΑΠΟΦ. 17... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δ.Κ. Ταγαράδων στις 29/11/2018

Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων στις 1/11/2018

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ταγαράδες|

14-2018... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων στις 1/11/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων στις 6/7/2018

Ταγαράδες|

7-2018 8-2018. 9-2018 10-2018... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων στις 6/7/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων στις 22/3/2018

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ταγαράδες|

3-2018 «αίτημα για προσθήκη μιας αίθουσας προκατασκευασμένης... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων στις 22/3/2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο