ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της κοινότητας Ταγαράδων στις 24-7-2020

Ταγαράδες|

9-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της κοινότητας Ταγαράδων στις 24-7-2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της κοινότητας Ταγαράδων στις 10-7-2020

Ταγαράδες, Χωρίς κατηγορία|

8-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της κοινότητας Ταγαράδων στις 10-7-2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 21/5/2020

Ταγαράδες|

06-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 21/5/2020

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 18/5/2020

Αποφάσεις, Ταγαράδες|

05-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 18/5/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 27/4/2020

Ταγαράδες|

4_2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 27/4/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 26/3/2020

Ταγαράδες|

3-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 26/3/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 7/2/2020

Ταγαράδες|

02-2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 7/2/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 13/12/2019

Ταγαράδες|

15 – 2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 13/12/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 27/11/2019

Ταγαράδες|

14 -2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 27/11/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 10/10/2019

Ταγαράδες|

11 -2019 13 -2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Ταγαράδων στις 10/10/2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο