ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 07/09/2015(υπ. αριθμ. 89/2015, 90/2015, 91/2015 και 92/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

89-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων_... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 07/09/2015(υπ. αριθμ. 89/2015, 90/2015, 91/2015 και 92/2015)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 31/08/2015 (υπ. αριθμ. 87/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

87-2015 Άδεια μουσικών οργάνων Μπασματζής Θεόδωρος... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 31/08/2015 (υπ. αριθμ. 87/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 26/08/2015(υπ. αριθμ.85/2015 και 86/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

85-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΓΑΝΤΑ_ 86-2015... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 26/08/2015(υπ. αριθμ.85/2015 και 86/2015)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 10/08/2015(υπ. αριθμ. 84/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

84-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _KNE_... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 10/08/2015(υπ. αριθμ. 84/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 29/07/2015(υπ. αριθμ. 78/2015, 79/2015, 80/2015, 81/2015, 82/2015 και 83/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

78-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ_ 79-2015... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 29/07/2015(υπ. αριθμ. 78/2015, 79/2015, 80/2015, 81/2015, 82/2015 και 83/2015)

Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 06/07/2015 (υπ. αριθμ. 77/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

77-2015 Προτάσεις επί του τεχνικού προγράμματος 2015... Περισσότερα Απόφαση από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 06/07/2015 (υπ. αριθμ. 77/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 29/06/2015(υπ. αριθμ. 72/2015, 73/2015, 74/2015, 75/2015 και 76/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

72-2015 Γνωμοδότηση για την εφαρμογή συμπληρωματικών... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 29/06/2015(υπ. αριθμ. 72/2015, 73/2015, 74/2015, 75/2015 και 76/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 22/06/2015(υπ. αριθμ. 66/2015, 67/2015, 68/2015, 69/2015, 70/2015 και 71/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

66-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΑΠΟΛΛΟ ΙΚΕ_ 67-2015... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 22/06/2015(υπ. αριθμ. 66/2015, 67/2015, 68/2015, 69/2015, 70/2015 και 71/2015)

Πρόσκληση της Δ.Κ. Θέρμης στις 26/8

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ενημέρωση, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

Πρόσκληση Δ.Κ. Θέρμης  στις 26/8/2015... Περισσότερα Πρόσκληση της Δ.Κ. Θέρμης στις 26/8

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 03/06/2015(υπ. αριθμ. 58/2015, 59/2015, 60/2015, 61/2015, 62/ 2015, 63/2015, 64/2015 και 65/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

58-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α 59-2015... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 03/06/2015(υπ. αριθμ. 58/2015, 59/2015, 60/2015, 61/2015, 62/ 2015, 63/2015, 64/2015 και 65/2015)

Μετάβαση στο περιεχόμενο