Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 24/02/2015 (υπ.αριθμ. 10/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

10-2015 Άδεια μουσικών οργάνων Τριανταφυλλίδου Ιωάν... Περισσότερα Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης στις 24/02/2015 (υπ.αριθμ. 10/2015)

Απόφαση της Δ.Κ. Θέρμης σχετικά με την αναπλήρωση του Προέδρου

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας ... Περισσότερα Απόφαση της Δ.Κ. Θέρμης σχετικά με την αναπλήρωση του Προέδρου

Αποφάσεις από τις Συνεδρίασεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης(υπ.αριθμ. 01/2015 έως και 09/2015)

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Θέρμη - Τριάδι|

  1-2015  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων... Περισσότερα Αποφάσεις από τις Συνεδρίασεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης(υπ.αριθμ. 01/2015 έως και 09/2015)

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος στη Θέρμη

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη - Τριάδι|

75-2014 Προέγκ.Κακαλή... Περισσότερα Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος στη Θέρμη

Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης 20/6/2011

Θέρμη - Τριάδι|

... Περισσότερα Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης 20/6/2011

Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης

Θέρμη - Τριάδι|

2-2011... Περισσότερα Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης

Close Search Window