ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της κοινότητας Περιστεράς στις 22/5/2020

Περιστερά|

9_2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της κοινότητας Περιστεράς στις 22/5/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 14/4/2020

Περιστερά|

8_2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 14/4/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 18/3/2020

Περιστερά|

6_2020 7_2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 18/3/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 5/2/2020

Ανακοινώσεις, Περιστερά|

2_2020 3_2020 4_2020 5_2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 5/2/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 20/01/2020

Περιστερά|

1_2020... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 20/01/2020

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 4/12/2019

Περιστερά|

12_2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 4/12/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητα Περιστεράς στις 29/10/2019

Περιστερά|

ΑΠΟΦΑΣΗ_10_2019 ΑΠΟΦΑΣΗ_11_2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητα Περιστεράς στις 29/10/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 30/9/2019

Περιστερά|

6-2019 7-2019 8-2019 9-2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Κοινότητας Περιστεράς στις 30/9/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τ.Κ. Περιστεράς στις 10/6/2019

Περιστερά|

ΑΠΟΦΑΣΗ_4_2019_... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τ.Κ. Περιστεράς στις 10/6/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τ.Κ. Περιστεράς στις 24/6/2019

Περιστερά|

ΑΠΟΦΑΣΗ_5_2019... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Τ.Κ. Περιστεράς στις 24/6/2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο