Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς στις 19/06/2015(υπ. αριθμ. 14/2015, 15/2015, 16/2015 και 17/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Περιστερά|

14-2015 Επιχωμάτωση λόγω επικινδυνότητας στο γήπεδο μπάσκετ... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς στις 19/06/2015(υπ. αριθμ. 14/2015, 15/2015, 16/2015 και 17/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Περιστεράς στις 16/04/2015 (υπ. αριθμ. 09/2015, 10/2015, 11/2015 και 12/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Περιστερά|

09-2015 Παραδοσιακές πανηγύρεις 10-2015 Αλλαγές δρομολογίων ΟΑΣΘ... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Περιστεράς στις 16/04/2015 (υπ. αριθμ. 09/2015, 10/2015, 11/2015 και 12/2015)

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς στις 20/03/2015(υπ. αριθμ. 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015 και 08/2015)

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Περιστερά|

03-2015 Λήψη απόφασης για αγορά οικοπέδου δίπλα στα Κοιμητήρια... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς στις 20/03/2015(υπ. αριθμ. 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015 και 08/2015)

Πρόσκληση συνεδρίασης Τ.Κ. Περιστεράς στις 20/3/2014

Ανακοινώσεις, Περιστερά|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΣ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ_14_3_2014... Περισσότερα Πρόσκληση συνεδρίασης Τ.Κ. Περιστεράς στις 20/3/2014

Close Search Window