ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Ενημέρωση|

35-2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021... Περισσότερα Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/1/2019

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

1-2018 Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 297276.9.2016 Άδειας Λειτουργίας... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/1/2019

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/11/2018

Αποφάσεις, Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Χωρίς κατηγορία|

44-2018 Εξειδίκευση χρήσεων γης σε περιοχές αμιγούς κατοικίας... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/11/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/10/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

40-2018 ΜΠΕ Περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) του Κέντρου Διαλογής... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/10/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/9/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης, Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

37-2018 Καθορισμός θέσεων στάσης, στάθμευσης, επιβίβασης &... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/9/2018

Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31/8/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

36-2018... Περισσότερα Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31/8/2018

Αποφάσεις από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις 29/8/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

34-2018 35-2018... Περισσότερα Αποφάσεις από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις 29/8/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 1/8/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

32-2018 Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας νεκροταφειων 33-2018... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 1/8/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04/07/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

28-2018 Χωρική Μεταβολή στο 229, αγροτεμάχιο του αγροκτήματος... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04/07/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25/06/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

27-2018 Απόψεις επί του φακέλου της ΜΠΕ Μελέτη Β’ αναδασμού... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25/06/2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο