Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/6/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

25-2018 Αποζημίωση Επικειμένων οικισμού Θέρμης 1 26-2018 Χορήγηση... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/6/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 6/6/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

23-2018 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σταθμού... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 6/6/2018

Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/5/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

19-2018 Εκ νέου λήψη απόφασης, σύστασης αναγκαστικής δουλείας... Περισσότερα Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/5/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 2/5/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

17-2018 Γνωμοδότηση άδειας διέλευσης του υπ΄αριθ. 1245 αγρ. Αγίου... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 2/5/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/4/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

16-2018 Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12/4/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/3/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

14-2018 Γνωμοδότηση σχετικά με τη «Μελέτη Τοπικών... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/3/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/2/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

8-2018 Γνωμοδότηση επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/2/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/2/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

6-2018 Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό Παλαιολόγων 7_2018... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/2/2018

Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11/1/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

1-2018 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2017 2-2018 Σύσταση παραγματικής... Περισσότερα Αποφάσεις από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11/1/2018

Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18-12-2017 (υπ΄αριθμ.29/2017, 30/2017, 31/2017 και 32/2017

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

29-2017 Xωρική μεταβολή των υπάριθμ. 14και 16 τεμ. του ο.τ.16... Περισσότερα Αποφάσεις από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18-12-2017 (υπ΄αριθμ.29/2017, 30/2017, 31/2017 και 32/2017

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο