ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Χορήγηση Βεβαίωσης Τετραγωνικών Μέτρων|

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται για βεβαίωση των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου του είτε πρόκειται για αρχική ηλεκτροδότηση είτε για μεταβολή υφιστάμενης κατάστασης, υποβάλλει στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας αίτηση ανάλογα με την περίπτωση (βλ. σχετικά υποδείγματα) η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση συνιδιοκτησίας και από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον κάτωθι δεσμό:

Χορήγηση Βεβαίωσης Κατάθεσης ΥΔ Τετραγωνικών Μέτρων


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο