Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ματαιώνεται (απόφαση ΟΕ  189/2018 ΑΔΑ ΩΖ93ΩΡΣ-ΔΝΘ) η διαγωνιστική διαδικασία για την εκτέλεση της εργασίας με
τίτλο : “Υπηρεσίες Δημοσιότητας , Μελετών, Παροχής Συμβούλων,
Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης της πράξης “ ACTions for the SuppOrt and
enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level – ACT SOCIAL” και αρ διακήρυξης 9277/15-03-2018 καθώς διαπιστώθηκαν παραλείψεις
στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο