ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ signed

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΜΔΗΣ ΩΔ4ΤΩΡΣ-Υ10 ΤΕΥΔ ΣΥΝΤ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο