Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 2020 (1)

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window