ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed

ΜΕΛΕΤΗ signed

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΕΙΔΩΝ signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΠ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΠ

Όσοι λαμβανουν τα τεύχη απο το site Δήμου Θέρμης παρακαλούνται να αποστέλουν e-mail γνωστοποίησης στην ηλεκτρονικη διευθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχον διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο