ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Διακηρύξεις|

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ (ΑΑ)

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο