ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με το διαγωνισμό “Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Θέρμης” που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 διευκρινίζεται ότι στον κωδικό του ΕΚΑ 20 02, περιλαμβάνονται οι κωδικοί ΕΚΑ 20 02 01 , 20 02 02 και 20 02 03.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο