Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επειδή οι φωτοτυπίες, το σκανάρισμα και η βιβλιοδεσία είναι εργασίες όπου τα παραδοτέα (σε m2 και τεμ) είναι παραγόμενα προΪόντα από την κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση, τα οποία ωστόσο εμπεριέχουν πιθανόν και κάποιο υλικό το οποίο προμηθεύεται η συμμετέχουσα επιχείρηση από κάποιον συνεργάτη της, μπορούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο διαγωνισμό να αναγράφουν την επωνυμία της επιχ/σης, στο πεδίο Μαρκα και στο πεδίο Χώρα Ελλάδα, εφόσον ισχύουν τα τελευταία, είτε να μείνουν κενά.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο