ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει 2η επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκμετάλλευση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Σουρωτής, του Δήμου Θέρμης, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’αριθμ. 80/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ 802023 (ΑΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – 142-2023 (ΑΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο