ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην περιοχή Λάναρι του αγροκτήματος Βασιλικών της Κοινότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης ,οριστικής Διανομής έτους 1938 και 1948, για αγροτική χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για τέσσερα (4) έτη.

Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 180/2022 απόφαση Ο.Ε του Δήμου Θέρμης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ – 1802022 (ΑΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο