ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της (www.eetaa.grτην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (υπ’αρίθμ.12158/23) για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, Περιόδου 2023-2024.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ: Γονείς ή πρόσωπα που έχουν την γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες, Νομίμους Εκπροσώπους βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν την φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους,  να υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την «Αίτηση Συμμετοχής», στην εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), έως την 11η/7/2023 και ώρα 23:59.

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων – Αποτελέσματα

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – Αποτελέσματα

 Ημερομηνίες

Υποβολή Αιτήσεων

20/06 –11/07/2023

ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2

20-22/06/2023

ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4,5

23-24/06/2023

ΑΦΜ που λήγουν σε 6,7,8,9

26-29/06/2023

Όλοι οι ΑΦΜ

30/06-11/07/2023

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

18/07/2023

Υποβολή Ενστάσεων

19/07-21/07/2023

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

25/07/2023

Υπογραφή σύμβασης, εξουσιοδότησης με την Δομή επιλογής  

Έως 14/09/2023

 

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες δομών:

Α.

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί &Παιδικοί Σταθμοί

Α1

Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών

Α2

Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετών

Β.

Βρεφονηπιακοί ΣταθμοίΟλοκληρωμένης Φροντίδας(Β.Σ.Ο.Φ)

Β1

Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Β2

Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετώ

Β3

Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών.

Γ.

Κέντρα Δημιουργικής ΑπασχόλησηςΠαιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Γ

Παιδιά από 5 έως 12 ετών, και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακάπροβλήματα

Δ.

Κέντρα ΔημιουργικήςΑπασχόλησης Παιδιών, Ατόμωνμε Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.)

Δ

Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία.

 

Κάθε αιτών  θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.

Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για τηνυποβολή της αίτησης.

2.

Να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022 (εισοδήματαπου αποκτήθηκαν από 01/01/2022 – 31/12/2022), τόσο για τον ίδιο, όσο και για τοέτερο μέλος, καθώς και τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα, και να έχει εκκαθαριστεί.

3.

Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχήςόλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνταιεισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τιςακόλουθες διακρίσεις:

·       Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

·       Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

·       Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

·       Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

 

β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίεςδομών Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας,κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

·       Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

·       Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

·       Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

·       Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.Όπως περιγράφεται και στο σημείο 3.α) του ανωτέρω πίνακα, σε περίπτωση που το συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2022 των αιτούντων, υπερβαίνει τα όρια της εν λόγω προϋπόθεσης (π.χ. άνω των 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά), τότε τα ωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνουν voucher μειωμένης αξίας

 

Σε όλα τα ωφελούμενα παιδιά της περίπτωσης (α) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί πλήρης «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ενώ σε όλα τα ωφελούμενα παιδιά, της περίπτωσης (β) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί μειωμένη «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης του αιτούντος καθώς και του ετέρου μέλους, σεπερίπτωση ξεχωριστής δήλωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓια όλους τους αιτούντες απαιτείται:

1.

Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2022

2.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο,τρέχοντος έτους

3.

Πιστοποιητικό/ ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί)

4.

ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στα τηλέφωνα:

Για Παιδικούς Σταθμούς: απευθυνθείτε στα Παιδικό Σταθμό ενδιαφέροντος σας.

Β/Ν.Σ Θέρμης 2310462555,

Β/Ν.Σ  Μελισσόπουλα 2310472666,  

Β/Ν.Σ Ελαφάκια 2392071979,

Β/Ν.Σ Βασιλικών 2396022397

Β/Ν.Σ Πλαγιαρίου 2392066516

Π.Σ Καρδίας 2392066433

Για ΚΔΑΠ: 2392330214 και 2392330213

ΚΔΑΠ ΜΕΑ : 2310465696


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο