ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

imagesΜέχρι τις 20 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τις παροχές που προβλέπει ο νόμος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις παροχές που προβλέπει ο νόμος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και επανασύνδεση, την επιδότηση ενοικίου και το επίδομα σίτισης. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 20 Μαϊου μέσω της ιστοσελίδας  https://www.idika.gov.gr/anthropocrisis/eKEP/Search.aspx με τη χρήση των κωδικών του συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet) ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Προϋποθέσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών, ή ενήλικα μέχρι 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ενήλικα μέχρι 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν έχουν τα ίδια ετήσιο ατομι κό εισόδημα πάνω από 3.000 €.
β. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία και είναι παιδιά ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων ή αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/ γονέων, και εφόσον δεν έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 €.
γ. Οι γονείς ενός ή και των δύο συζύγων/γονέων, εφόσον δεν έχουν εισόδημα πάνω από 3.000 €.
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλειά τους σε άλλο πρόσωπο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν τα ίδια ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 3.000 €.

Συγχρόνως, για να δικαιούται ένα άτομο ή μια οικογένεια μια η περισσότερες από τις παροχές δεν θα πρέπει να έχουν:
• Ακίνητη περιουσία αξίας από 90.000€ και πάνω αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 € για κάθε εξαρτώμενο ενήλικο μέλος με ανώτατο συνολικό όριο τις 200.000 €.
• Καταθέσεις, αθροιστικά όλα τα μέλη της οικογένειας (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους.
• Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013).
• Το δηλούμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού αφαιρεθούν ο φόρος και η εισφορά αλληλεγγύης.
• Δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος.
Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός από: διατροφές ανηλίκων τέκνων, επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 4172/2013.

Παροχές:

α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένων ηλεκτρικών παροχών κύριας κατοικίας και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετραμηνία).
β. Επίδομα ενοικίου για νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις παλιών, 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένεια μέχρι του ποσού των 220 € μηνιαίως.
γ. Επιδότηση σίτισης: δίδεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα, συνολικής αξίας 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας μέχρι του ποσού των 220€ μηνιαίως.
• Τις παροχές αυτές δεν μπορούν να λάβουν άτομα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ή φιλοξενούνταισε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
• Παροχή ρεύματος δεν δικαιούνται άτομα που φιλοξενούνται.
• Επίδομα ενοικίου δεν δικαιούνται όσοι διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια του Νομού στον οποίο ζουν μονίμως, όσοι παίρνουν επίδομα ενοικίου από άλλο φορέα και όσοι ενοικιάζουν κατοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Προτεραιότητα
Προτεραιότητα στη χορήγηση των παροχών θα δίδεται κατά σειρά σε άτομα με εξαρτώμενα παιδιά, πολυμελείς οικογένειες, οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά και μηδενικό εισόδημα και οικογένειες με μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους γονείς.
Η κατάταξη των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης των ανωτέρω χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά κριτήρια και την εργασιακή κατάσταση του αιτούντος.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο