ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

dimarxos koino

Με στόχο την καλύτερη δυνατή θέση, σχήμα και διάταξη ορίων των αγροτεμαχίων στην περιοχή των Βασιλικών ξεκίνησε η διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής για το μεγάλο έργο πνοής του Αναδασμού στα Βασιλικά, που θα επιτρέψει σε σύντομο χρονικό διάστημα την ορθότερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών των αγροτεμαχίων. Όπως είναι γνωστό, σκοπός του αναδασμού της εγγείου ιδιοκτησίας είναι η επωφελέστερη εκμετάλλευση αυτής, μέσω της συγκέντρωσης και ορθολογικής διάταξης των κτημάτων, που συνδυάζονται και με τυχόν κατασκευασθέντα ή υπό κατασκευήν έργα εγγείων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της αγροτικής οδοποιίας.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων την αξία ενός τέτοιου έργου για την ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών επισημαίνοντας, χαρακτηριστικά, πως ο αναδασμός αποτελεί ένα από τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία στον γεωργικό τομέα, με τη συγκέντρωση και αναδιανομή της αγροτικής γης σε ισάξια αγροτεμάχια, με στόχο τη δραστική μείωση της πολλαπλής μορφής ιδιοκτησίας, τη δημιουργία προσβάσεων σε όλα τα νέα αγροτεμάχια, τη διαμόρφωση εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών και στραγγιστικών έργων, όπου απαιτείται, και τη χορήγηση τίτλων κυριότητας.

Αναφέρθηκε επίσης, στη βούληση της δημοτικής αρχής να προχωρήσουν άμεσα οι αναδασμοί στο Δήμο Θέρμης, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που με σκληρή δουλειά ξεπερνώντας εμπόδια και σκοπέλους συνέβαλαν αποφασιστικά ώστε σήμερα να «είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών και Τεχνικών δόμησης Απόστολος Τσολάκης πριν από την παρουσίαση της σχετικής μελέτης στους κατοίκους των Βασιλικών που συμμετείχαν στη διαδικασία της διαβούλευσης αναφέρθηκε στο ιστορικό του συγκεκριμένου έργου το οποίο ξεκίνησε από το 2001 αλλά στην πορεία για λόγους οικονομικής αδυναμίας από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να το συνεχίσει σταμάτησε με αποτέλεσμα ο Δήμος Θέρμης να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να πάρει υπό την εποπτεία του το έργο και να το δρομολογήσει εκ νέου.
Συγκεκριμένα ανέφερε: με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, κηρύχθηκε ο Β’ εκούσιος αναδασμός του Αγροκτήματος των Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης. Οι εργασίες που ξεκίνησαν το 2001 δεν ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες του Β’ αναδασμού βρίσκονται σε αναστολή από το 2007, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επειδή το μικρό μέγεθος πολλών από αυτές τις καθιστά μη βιώσιμες οικονομικά. Επιπλέον, αρκετά από τα αγροτεμάχια δεν διαθέτουν ικανοποιητική πρόσβαση για την προσπέλαση των αγροτικών μηχανημάτων και των οχημάτων για τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων. Τέλος, η υπό εξέλιξη μελέτη του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Βασιλικών προβλέπει την επέκταση του οικισμού των Βασιλικών σε περιοχές γύρω από τα εγκεκριμένα του όρια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία περιοχή μεταξύ των νέων ορίων της επέκτασης του οικισμού και της περιοχής του Α’ αναδασμού, στην οποία υπάρχουν τα προβλήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα της ανάθεσης της παρούσας μελέτης, αφενός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Β’ αναδασμού στο Αγρόκτημα των Βασιλικών, που ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της πρώην Ν.Α.Θ. και για τη χορήγηση τίτλων κυριότητας στους δικαιούχους αγρότες και, αφετέρου, για την τακτοποίηση των αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη ζώνη μεταξύ της περιοχής της νέας επέκτασης του οικισμού και της υφιστάμενης περιοχής του Α’ αναδασμού του Αγροκτήματος.
Ο κ.Τσολάκης παρουσίασε ακολούθως τις απαραίτητες εργασίες – παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του αναδασμού ώστε να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι , έδειξε όλες τις περιοχές του αναδασμού η πρώτη ανάρτηση του οποίου όπως τόνισε πρόκειται να γίνει αμέσως μετά τον 15αύγουστο ενώ το όλο έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2017.
Το επόμενο διάστημα κλιμάκιο υπαλλήλων θα βρίσκεται στα Βασιλικά στο πρώην δημοτικό κατάστημα το οποίο θα ενημερώνει και θα εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με το έργο του αναδασμού, αφού όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης απαιτείται σωστή ενημέρωση και συνεργασία ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και να μη χαθούν περιουσίες.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο