ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

α/α

Τίτλος

Προϋπ/σμός

 

Παρατηρήσεις

ΕΣΠΑ/ ΕΓΤΑΑ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετήριου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης 3.448.000,00 ΕΠ Μακεδονίας- Θράκης Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
2 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρμης 3.767.400,00 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
3 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρμης 3.468.400,00  

΄΄

Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
4 Διαμόρφωση παιδικής χαράς και πλατείας Τοπικής Κοινότητας Καρδίας ΔΕ Μίκρας Δήμου Θέρμης 520.000,00 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
5 Κατασκευή παιδικού σταθμού στη Νέα Ραιδεστό Δήμου Θέρμης 5.960.273,16 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
6 Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Νέου Ρυσσίου Δήμου Θέρμης 620.000,00 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
7 Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δ. Θέρμης 61.500,00 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
8 Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία περιοχή ΤΑΚΑΝ 380.000,00 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
9 Ανάπτυξη κόμβου στο διαδίκτυο για την παροχή γεωγραφικών πληροφοριών και συναφών υπηρεσιών σε φορείς της διοίκησης, μελετητές, πολίτες και επιχειρήσεις, στους Δήμους Θέρμης και Πυλαίας – Χορτιάτη (επέκταση υπάρχοντος κόμβου Δ. Πυλαίας) 246.000,00  

 

 

΄΄

Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
10 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων Δήμου Θέρμης 1.629.317,33 ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη Εν αναμονή αξιολόγησης
11 Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θέρμης 182.795,69 ΄΄ Δεν αξιολογήθηκε θετικά
12 Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Δημαρχείου Θέρμης 42.857,00 ΄΄ Εντάχθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε
13 Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου  Δήμου Θέρμης 70.408,16 ΄΄ Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
14 Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Δημοτικού Καταστήματος Τριλόφου Δήμου Θέρμης 96.774,19 ΄΄ Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
15 Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Δημοτικού Καταστήματος Βασιλικών Δήμου Θέρμης 89.247,31 ΄΄ Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
16 Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας 1ου Γυμνασίου Θέρμης και 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Θέρμης 599.871,05 ΄΄ Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
17 Αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Αγ. Αντωνίου Δήμου Θέρμης 420.000,00 ΠΑΑ Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
18 Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών αγροκτήματος Μονοπήγαδου Δήμου Θέρμης 612.000,00 ΄΄ Δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πρότασης
19 Βελτίωση υπαίθριων εγκαταστάσεων αθλητικών δραστηριοτήτων ΤΚ Περιστεράς 315.000,00 ΄΄ Δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πρότασης
20 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αγ. Αντωνίου ΔΕ Βασιλικών Δήμου Θέρμης 921.962,12 ΄΄ Δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πρότασης
21 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Λιβαδίου ΔΕ Βασιλικών Δήμου Θέρμης 456.367,50 ΄΄ Δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πρότασης

ΕΘΝΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1 Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Θέρμης 243.998,00 Πράσινο Ταμείο Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
2 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων (LED) ΔΚ Θέρμης, Δήμου Θέρμης 99.599,25 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
3 Διαμόρφωση παιδικής χαράς στη ΔΚ Τριλόφου ΔΕ Μίκρας του Δήμου Θέρμης 127.000,00 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
4 Διαμόρφωση παιδικής χαράς στη ΔΚ Καρδίας ΔΕ Μίκρας του Δήμου Θέρμης 350.752,36 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
5 Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης – ανακαίνισης στα δημοτικά κτίρια  των πρώην κοινοτικών καταστημάτων Περιστεράς, Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου και Βασιλικών της ΔΕ Βασιλικών του Δήμου Θέρμης 211.000,00 ΄΄ Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1 Ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων πολιτιστικών χώρων του Δήμου Θέρμης 799.500,00 ΕΟΧ 2009-2014 Δεν επιλεχθηκε
2 Municipalities Adapting to Climate change in Greece Life 2014-2020 Δεν επιλεχθηκε
3 Demonstration of a small scale mobile biowaste pyrolysis unit for decentralized combined heat and power production Life 2014-2020 Εν αναμονή αξιολόγησης
4 AUGUR Horizon 2020 Δεν επιλεχθηκε
5 BIZ – SUPPORT 461.021,76 Interreg Greece- Fyrom 2007-2013 Δεν επιλεχθηκε
6 CASCHIASCH Horizon 2020 Δεν επιλεχθηκε
7 MOBILIZER Horizon 2020 Δεν επιλεχθηκε

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο